Schietafdeling St. Joris

Schietafdeling St. Joris

Elke woensdagavond zijn de schutters van Sint Joris tussen 20u00 en 22u30 actief en wordt er geschoten met o.a. kruisboog, luchtgeweer en luchtpistool. Ieder lid van Sint Joris is van harte welkom om een keer te komen kijken of zelfs een keer een schot in de roos te wagen.

De schutters van Sint Joris
Het schuttersgilde kent verschillende afdelingen waarbinnen leden van Sint Joris actief zijn. Zo is er het korps, de carnavalsvereniging, en de kaartclub. Naast deze afdelingen is er binnen Sint Joris ook een schietafdeling present.

Binnen de schietafdeling zijn momenteel een twintigtal personen actief bezig met de schietsport. Een gedeelte hiervan schiet competitie met andere verenigingen uit de omgeving in zowel uit- als thuiswedstrijden. 

Ook wordt er een onderlinge competitie gehouden, elke week op de woensdagavond van 20u30 tot 22u30 in het clubgebouw aan de Hofstraat. Na het nuttigen van een kopje koffie wordt er begonnen met het schieten.

Ieder lid van St. Joris kan gratis en vrijblijvend zijn/haar geluk beproeven om een schot in de roos te wagen. Waarbij het motto 'Niet geschoten is altijd mis'op z'n plaats is.

Volgens de regels van de Nederlandse Kruisboog Bond (NKB) kan iedereen vanaf 12 jaar meedoen. Voor nader informatie kan men terecht bij Theo Kolks (0315-631407) of op de woensdagavond 20u00 in het clubgebouw.

 

BELANGRIJKE MEDEDELING VOOR IEDEREEN DIE DEELNEEMT AAN HET (VOGEL)SCHIETEN BIJ ST. JORIS

Wilt u deelnemen aan het (vogel)schieten bij St. Joris?
Lees de volgende nieuwe informatie dan aandachtig door:

*******************************************************************************************

Neem altijd een eigen en geldig identificatiebewijs mee naar het (vogel)schieten!
 

*******************************************************************************************

Nieuwe wetgeving schieten
Om u met ons geweer (klein kaliber .22) te laten schieten moet St. Joris voldoen aan de nieuwe wetgeving. Om ongelukken met (vuur)wapens of nog erger misdrijven met (vuur)wapens te voorkomen worden die regels streng toegepast en door anderen gecontroleerd. St Joris wil zich vanzelfsprekend aan de wet houden en u binnen die regels een veilige en fijne dag of evenement bezorgen. Een gevolg van die wetgeving is dat u maximaal 3 maal per jaar onder permanente begeleiding van een wapenvergunninghouder mag schieten. Een schietbeurt kan uit meerdere schoten bestaan. Een schietbeurt bij St. Joris stopt bijvoorbeeld als de vogel er af is. 

Verplichte legitimatie bij elke schietevenement
Om deel te kunnen nemen aan het schieten moeten we uw persoonsgegevens in het zogenaamde introducé register noteren. In dit introducé register wordt verplicht aan het begin van elke schietbeurt (bijvoorbeeld St. Jorisdag en kermis)  van elke deelnemende schutter de personalia, en het type ID (ID kaart, Rijbewijs of paspoort) en documentnummer genoteerd.

"Je kent me toch?"
"Je kent me toch?" Is niet voldoende om aan de minimale wettelijke verplichtingen te voldoen. Het is echt nodig om uw identiteitsbewijs bij het inschrijven voor de schietwedstrijden ter inzage af te geven zodat de gegevens goed en snel kunnen worden vastgelegd. Wilt u dat niet, of kunt u dat niet dan is het helaas niet mogelijk om deel te nemen aan de wedstrijden.

Privacy waarborging
We gaan heel voorzichtig met die gegevens om. We bergen het introducé register na het schieten goed op en gebruiken de informatie alleen waarvoor het bedoeld is. Inzage aan derden alleen als de wet ons daartoe verplicht. In de informatiebrochure “Privacy binnen schuttersgilde St. Joris” kunt u hierover meer lezen. Vermoedt u ondanks alle voorzorgsmaatregelen toch gevaar of wapenmisbruik dan kunt u dat melden bij de baancommandant of de vertrouwenspersoon van st. Joris of op de website www.KNTS.nl / Meldpunt KNTS
Al deze informatie ligt bij het vogelschieten telkens ter inzage, en staat ook op de website van St. Joris: www.polsekermis.com
 

Vertrouwenspersoon St. Joris
Het is van belang dat de leden van Schuttersgilde St. Joris, wanneer zij zich zorgen maken omtrent het bezit van en de omgang met vuurwapens door een van de leden van Schuttersgilde St. Joris, weten op welke wijze en bij wie zij daarvan, zo nodig vertrouwelijk, een melding kunnen doen. De vertrouwenscontactpersoon is dan ook degene bij wie de leden van Schuttersgilde St. Joris, die melding kunnen doen. De vertrouwenscontactpersoon treedt in dat geval op als intermediair en zal daarna het bestuur of andere instanties informeren.

Vertrouwenspersoon Schuttersgilde St. Joris
Marc van Aalst
Heggenseveld 16
7071 WN Ulft
Tel: 0315-631620
Email: 'Maalst1965' met daarachter '@gmail.com'