Carnavalsvereniging de Pol

Carnavalsvereniging De Pol
Carnavalsvereniging De Pol bestaat ruim 60 jaar en maakt deel uit van het schuttersgilde St. Joris. Binnen dit gilde organiseert de afdeling Carnaval de volgende evenementen:

 • Pronkzitting (eind nov)
 • Vier dagen carnaval (feb/mrt)
 • Polse Gezinsfietsdag met Hemelvaart

Hoe en wat bij Carnavalsvereniging de Pol
Carnavalsvereniging de Pol maakt deel uit van Schuttersgilde St. Joris.  Dit betekent dat leden van de Carnavalsvereniging  ook lid zijn (of worden) van de schutterij. Carnavalsleden worden aangemerkt als werkende leden en betalen daardoor geen inleggeld. Lidmaatschap van St. Joris geeft o.a. gratis entree tijdens de kermis.
Carnavalsvereniging de Pol organiseert de volgende activiteiten:

Openbaar:

 • Carnaval in februari/maart
 • Fietstocht op Hemelvaartsdag
 • Pronkzitting in november

Alleen voor leden:

 • Afrekenavond eerste zaterdag na Pasen (afsluiting seizoen)
 • 11e van de 11e in op 11 november
 • Damesuitstapje in overleg  
 • Herenuitstapje in overleg

Ook is het gebruikelijk dat we met zijn allen de Pronkzitting van de Stichting Iseldonk en van buurtvereniging Carnavalsvereniging de Zinkput uit Varsselder/Veldhunten (meestal in januari) bezoeken, evenals het aan- en aftreden van de Stadsprins (door Prins + belangstellenden).

Om deze activiteiten te kunnen organiseren, maar ook voor de gezelligheid, vergadert de Carnavalsvereniging gedurende het winterseizoen circa 6 keer, meestal op een zondagavond.
De kosten voor de consumpties en hapjes tijdens de vergaderingen, afrekenavond, 11e van de 11e en Carnaval (deels) worden betaald uit de contributieopbrengst.

De contributie bedraagt op dit moment EUR 11,00 per persoon per maand.
Contributierekening:  1163 44 873 Rabobank Ulft, t.n.v. CV de Pol.

Eens in de drie jaar wordt een weekendje georganiseerd. Wie zin heeft gaat mee.
Hiervoor is het mogelijk om te sparen. Spaarrekening: 3638 128 490 Rabobank Ulft, t.n.v. CV de Pol.
Of en hoeveel je spaart bepaal je zelf. Tussentijds stoppen is ook altijd mogelijk.

Het bestuur van de vereniging wordt gevormd door het werkcomite: voorzitter, secretariaat en penningmeester.

Op de volgende pagina's wordt op hoofdlijnen aangegeven wanneer de aanwezigheid en hulp van de leden, de Raad van Elf, en van de Prins op prijs wordt gesteld.
Hierbij de kanttekening dat alles gebeurt onder het motto 'vrijheid blijheid', maar: vele handen maken licht werk !!!!!  Afmelding ingeval het een keer niet uitkomt wordt zeer gewaardeerd.

 

Openbaar: CARNAVAL

Zaterdag, 1 week voor de Carnaval:
Versieren buitenkant van het clubgebouw, opzetten van het podium in het clubgebouw en het huis van de Prins wordt versierd.

Donderdag voor de Carnaval:
Versieren in het clubgebouw. Indien nodig worden op de zaterdag van de Carnaval de laatste klusjes gedaan.

Carnaval: zaterdagmiddag:
Sleuteloverdracht door Burgemeester aan de Stadsprins van Iseldonk.

Carnaval: zaterdagavond:
Carnaval op de Pol.
Na afloop gezamenlijk opruimen in (en om) het clubgebouw.

Carnaval: zondagmorgen:
Afronden opruimen clubgebouw.

Carnaval: zondagmiddag:
We doen mee aan de optocht door Iseldonk, hierna Carnaval op de Pol.
Na afloop gezamenlijk opruimen in (en om) het clubgebouw.

Carnaval: zondagavond:
Bezoek aan een horecagelegenheid in Ulft.

Carnaval: maandagmorgen:
Gezamenlijk ontbijt, hierna touwtrekken en fruhshoppen.

Carnaval: maandagmiddag:
Touwtrekken en Carnaval op de Pol.
Na afloop gezamenlijk opruimen in (en om) het clubgebouw.
Hierna gezamenlijk eten (wordt aangeboden door de Prins).

Carnaval: maandagavond:
Kroegentocht door Ulft, onder aanvoering van de Prins.

Carnaval: dinsdag overdag:
Schoonmaken clubgebouw, opruimen versieringen in en om clubgebouw en bij de Prins.

Carnaval: dinsdagavond:
Afsluiting Carnaval bij de stichting Iseldonk.

 

Openbaar: FIETSTOCHT

Vrijwilligers binnen de Carnavalsvereniging worden gevraagd voor:

 • Bardienst
 • Organisatie van spelletjes onderweg
 • Verzinnen Prijsvraag

 

Openbaar: PRONKZITTING

Zaterdag, 1 week voor de Pronkzitting:
Opzetten podium in het clubgebouw + voorbereidende werkzaamheden t.b.v. de Pronkzitting.

Donderdagavond voor de Pronkzitting:
Versieren in het clubgebouw.
Klaarzetten tafels en stoelen.

Pronkzitting: zaterdag:
Overdag worden de laatste klusjes gedaan.
Avonds (na afloop) gezamenlijk opruimen.

Pronkzitting: zondagmorgen:
Opruimen tafels en stoelen.

Alleen leden: AFREKENAVOND en 11e van de 11e
Wordt georganiseerd door een aantal leden (bij toerbeurt).

Alleen leden: DAMESUITSTAPJE
Wordt georganiseerd door de Prinses (alleen voor vrouwen!!!).

Alleen leden: HERENUITSTAPJE
Wordt georganiseerd door een aantal mannen bij toerbeurt (alleen voor mannen!!!).

Alleen leden: VERGADERINGEN
Aanvang seizoen: september. Op zondagavond (ongeveer 1 keer per maand) wordt door het werkcomite  een vergadering gepland. Hierbij hebben een aantal leden bij toerbeurt corvee (verzorgen drankjes en hapjes). Tijdens deze vergaderingen worden afspraken gemaakt over de te organiseren activiteiten. M.n. in de aanloop naar de Pronkzitting en naar de Carnaval zullen meerdere brainstorm- en knutselavonden (bijv. voor de Optocht) worden ingepland.

Voor vragen of aanvullende informatie kun je altijd terecht bij het werkcomite of een van de overige leden.

EXTRA INFORMATIE

Leden
Van de leden van de carnavalsvereniging wordt verwacht dat ze (indien mogelijk) aanwezig zijn bij de activiteiten en helpen met het organiseren, opbouwen, opruimen enz. hiervan.
Met zijn allen ondersteunen we de Prins en zijn Hofhouding tijdens de carnavalsdagen.
Vanuit de leden vormt een elftal heren samen de Raad van Elf. Alle leden (inclusief de Raad van Elf) ondersteunen de Prins en zijn Hofhouding tijdens zijn regeerperiode.

Prins en Raad van Elf
Zowel mannen als vrouwen kunnen Prins van de Pol worden. Wanneer in dit stuk wordt gesproken in dit verband over 'hij', 'zijn' enz. kan hier ook 'zij', 'haar' enz. gelezen worden.
De Prins is het boegbeeld van de vereniging tijdens het Carnaval en zal, veelal samen met zijn Hofhouding,  het werkcomite, de Raad van Elf en overige leden en belangstellenden, bij de volgende activiteiten aanwezig zijn:

 • Sleuteloverdracht door Burgemeester aan de Stadsprins van Iseldonk
 • Aan- en aftreden van de Stadsprins Iseldonk
 • Carnavalsdagen op de Pol en overige locaties in Ulft

De prins wordt op de  11e van de 11e  gekozen door de vereniging en tijdens de Pronkzitting in november bekend gemaakt aan het publiek.    
Voor de Prins en Raad van Elf wordt door de vereniging de cape, steek, sjerp, kattenkloodje en scepter ter beschikking gesteld. Je dient zelf alleen voor een zwarte broek en een witte blouse te zorgen.
Voor de medailles van de Prins is een budget beschikbaar dat, normaal gesproken, toereikend is . Als tegemoetkoming wordt ook aan de partner van de Prins een (klein) budget ter beschikking gesteld.  
Het is gebruikelijk dat de Prins tijdens het versieren van zijn huis een drankje en een hapje beschikbaar stelt aan de hard werkende leden die middag.
Carnavalsmaandag (na het middagprogramma) verzorgt de Prins een eenvoudige warme hap voor de leden. De invulling hiervan de en de locatie worden bepaald door de Prins (clubgebouw, thuis, overig).

Alle leden ondersteunen de Prins met raad en daad tijdens zijn regeerperiode.

VERSIEREN e.d.
Als Carnavalsvereniging hebben we op de eerste verdieping van het clubgebouw kastruimte waar de kleding en wat kleine materialen en versieringen kunnen opslaan.
De grotere materialen, zoals bijvoorbeeld het podium, worden opgeslagen in het tuinhuisje tegenover het clubgebouw en op de zolder.
In het nieuwe clubgebouw hebben we nog geen vast patroon of schema van versiering.
De definitieve indeling van de zaal, de teksten op de borden, de aan te brengen versierselen e.d. worden zoveel mogelijk vooraf afgestemd binnen de vereniging.  Deze afstemming zal m.n. tijdens de vergaderingen en/of klusavonden zijn.

 

PRINS CARNAVAL

Jaar Naam Prinsen­naam
1958 Jan Kok Prins Frederik Fluweel
1959 Theet Horstik Prins Joris de Eerste
1960 Wim Aalders Prins Joris de Tweede
1961 Jan Meijer Prins Jan van de Pol
1962 Theet Jansen Prins Theodoor de Eerste
1963 Bertus Driever Prins Alberto
1964 Theet van Lent Prins Wodan
1965 Antoon Kok Prins Antonio
1966 Jan Heister Prins Floris den Bels
1967 Theet Horstik Prins Joris de Derde
1968 Jan Kok Prins Jan den Elfde
1969 Hendrik Driever Prins Henrico
1970 Bennie Geurtsen Prins Benno
1971 Broer de Leeuw Prins Safari
1972 Theo Bleumer Prins Martin de Eerste
1973 Jan Delleman Prins Jan van Praestingsveld
1974 Gertman Geerts Prins Gert-Man
1975 Theo Gruson Prins Boely
1976 Rudie Jansen Prins Ruud
1977 Piet van Toor Prins Piet
1978 Andre Horstik Prins Andre
1979 Willie Lukassen Prins Willie de Eerste
1980 Willie Vos Prins Willie de Tweede
1981 Andre Driever Prins Andreas
1982 Henk Hollak Prins Hendrik de Grutter
1983 Toon Roes Prins Toon
1984 Willie Bultink Prins Zilver
1985 Theo Jansen Prins Theod'or de Tweede
1986 Arnold Berendsen Prins Arnoldus
1987 Bertus Robben Prins Bertus
1988 Felix Egberts Prins Felix
1989 Bennie Vinkenvleugel Prins Ben de Tweede
1990 Martien Tomberg Prins Martin de Tweede
1991 Robert Horstik Prins Robert
1992 Jack Beekman Prins Jacobus
1993 Theo Jansen Prins Theod'or de Derde
1994 Erik Geurtsen Prins Erik
1995 Martin Siemes Prins Martin de Derde
1996 Gerard Koster Gert de Eerste
1997 Hans Ebbers Hans de Eerste
1998 Rudy van Aken Rudy de Eerste
1999 Fred Bruins Prins Frederik van Bariton tot Accordeon de 99e
2000 Wim Vredegoor Prins Wim de Eerste
2001 Robert Horstik Prins Robert
2002 Jeroen Rutjes Prins Jeroen de Eerste
2003 Stef Heister Stef de Eerste
2004 Ben Jansen Ben de Derde
2005 Wilfried Stienissen Wilfried de Eerste
2006 Bas de Leeuw Prins Bas den Eerste
2007 Hans Ebbers Prins Hans den Tweede
2008 Harrie Bruins Prins Harm van de Pol
2009 Erik Geurtsen Prins Erik de Tweede
2010 Hans Reijers Prins Mus
2011 Wim Vredegoor Prins Wim de Tweede
2012 Sonja Giesen Prinses Sonja de Allereerste
2013 Geert Stevering Prins Geert de Eerste
2014 Jurgen Weijl Prins Jurgen de Eerste
2015 Freek Roes Prins Freek de Eerste
2016 Marc Hoksbergen Prins Marc de Eerste
2017 Wilco Bultink Prins Wilco de Eerste
2018 Wilfried Stienissen Prins Wilfried de Eerste 2.0
2019 Tim Overbeek Prins Tim de Eerste